Inzameling KGA verloopt terug normaal

  • 10 september 2020

De inzamelingen van KGA verlopen terug normaal. Dit wil zeggen dat je het KGA terug naar het recyclagepark en naar de ophaalpunten kan brengen. Je vindt de data en locaties op je afvalkalender. Breng zoveel mogelijk mee in de originele verpakking. Meng nooit gevaarlijke stoffen.

Je mag maximum 10 kilo meebrengen. Heb je meer klein gevaarlijk afval, meld dit vooraf aan de milieudienst.