Huisnummer aanvragen

Beschrijving

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

 

Doelgroep

Je vraagt een huisnummer aan in volgende gevallen:

  • als je een eengezinswoning verbouwt tot een meergezinswoning of appartement
  • je hebt een extra huisnummer nodig voor een stal, een bedrijf, een vzw,...

Procedure

Een huisnummer kan je aanvragen via het webformulier. Dienst bevolking kent dan in samenspraak met dienst vergunningen een nummer toe. Hierbij wordt rekening gehouden met de ligging t.o.v. de verschillende gebouweenheden. Een duidelijk plan is nodig om tot een goede nummering te komen. Hierna wordt je schriftelijk op de hoogte gebracht van het toegekende huisnummer.

Eenmaal het nummer toegekend moet je het nummer zichtbaar vanop de openbare weg ophangen. Je kan gratis een nummerplaatje afhalen bij het onthaal in het gemeentehuis.

Bedrag

Gratis

Nodig

  • adresgegevens
  • kadastraal nummer
  • plan woning/gebouw met alle gebouweenheden
  • evt. stedenbouwkundige vergunning
Voorbeeld huisnummer