Hospicebos & Scheldevallei

Hospicebos

In het noorden van onze gemeente vind je het Hospicebos, in de volksmond ‘Nazarethse bossen’ genoemd. Dit gebied is 52,7 ha groot en is begrensd door de E17, de Kortrijkseheerweg, de Lijkstraat en de Klapstraat, waar de ingang zich bevindt. De Langedreef snijdt door het bos.

Het Hospicebos is sinds 2012 eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen.

Een wandeling in deze bossen loont zeker de moeite. Er is parking voor auto’s en fietsen. De folder hieronder bevat een wandelkaart en meer informatie over het bos:
pdf bestandHospicebossen (4.54 MB)

 

Er geldt een doorgangsverbod met uitzondering van fietsers en een parkeerverbod in de Dennenbosdreef. Via volgende link vind je het aanvullend verkeersreglement met bijhorend plan.  

pdf bestandAanvullend verkeersreglement - Dennenbosdreef.pdf (1.31 MB)

 

De Eekse Scheldevallei

Een ander rustgevend gebied bevindt zich in deelgemeente Eke. De Scheldevallei maakt deel uit van een groot, landschappelijk waardevol, agrarisch gebied (500 ha).

De Scheldevallei kende doorheen de jaren een interessante evolutie. Tijdens de wintermaanden kon de Schelde de aanzwellende watermassa niet verwerken en kampte de vallei steeds met overstromingen. Het overstromingswater liet bij het terugtrekken telkens een laag slib achter. Dit was zeer gunstig voor de landbouwactiviteiten. Later werd het slib aangewend voor het vervaardigen van baksteen. Hierdoor ontstonden de steenbakkerijen. Deze industrie is nu uitgestorven, maar heeft zeker een onuitwisbare stempel op het landschap gedrukt. De vele kleivisputten en moerassige weiden getuigen hiervan.

Omwille van de vele overstromingen werden er dijken aangelegd, sluizen gebouwd en beken gegraven. De Moerbeek of Coupure is hiervan een voorbeeld. Deze Moerbeek vormt een scheidingslijn tussen de Scheldemeersen en het hoger gelegen akkerland.

Niet alleen de Scheldemeersen werden herschapen, ook de Schelde zelf onderging vele veranderingen. De bochtige Schelde werd op verschillende plaatsen rechtgetrokken en gekanaliseerd. Dit betekende het definitieve einde van de overstromingen en het begin van een bloeiende scheepvaart. Al deze veranderingen deden geleidelijk aan een specifieke fauna en flora ontstaan. De Scheldevallei is nog steeds een oase van rustgevende stilte, waarin het aangenaam wandelen en fietsen is.