Hoeveborden

Informatieborden

Bij vijftien land- en tuinbouwbedrijven staat een hoevebord met een foto en de naam van het bedrijf, plus een eventuele historische verwijzing, de naam van de familie en de basisactiviteiten. Elk bord heeft bovendien één of meer onderborden met extra informatie, bijvoorbeeld over producten die je hier kan kopen.

Waarom deze borden?

Nazareth heeft een rijke geschiedenis in de landbouw. Ook nu nog zijn hier veel land- en tuinbouwers. Het gemeentebestuur wil deze bedrijven herkenbaarder maken voor voorbijgangers. We realiseren dit door het plaatsen van hoeveborden, met beknopte informatie over de bedrijven. Vijftien bedrijven tekenden in voor dit project.

Plattelandsbeleving

Deze hoeveborden passen binnen het gemeentelijk beleidsplan voor landbouw, tuinbouw en platteland en vormen een verderzetting van ‘Nazareth, van boer-en-buiten geleerd’. Eerdere acties waren het plattelandsleerpad, de plattelandsmarkt (tweejaarlijks in september) en de ecologische leertuinen (in alle basisscholen).