Grond Bekken aangekocht voor groene inrichting

  • 2 oktober 2020

Het lokaal bestuur heeft een gebied van 2ha verworven via een erfpacht van 99 jaar. Deze open ruimte ligt tussen Bekken, Stropstraat en Drapstraat. De aankoop past in ons beleid om meer openbaar groen in de dorpskernen te voorzien.

In samenspraak met de inwoners zullen we de functie van dit gebied bepalen. Hierbij denken we aan een groene invulling als park, bos, speelterrein, vage groene ruimte, natuurgebied. Ook de volgende opties worden uitgewerkt:

  • Een verbinding met de Stropstraat en de sociale woonwijk.
  • Een voetgangers- en fietsverbinding tussen Stropstraat, Sterrenbosstraat, Bekken en Sterrenbospark.
  • Een voetgangersverbinding tussen het domein van ‘t Kinderkasteeltje en de basisschool in de Stropstraat.