6 Gouden regels

 • 18 augustus 2020

Ook zonder ziek te zijn, kan je anderen besmetten. Volg daarom de gouden regels om jezelf en je familie te beschermen.
 

1. Persoonlijke hygiëne

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Geef geen hand of kus.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, die je daarna weg doet in een vuilnisbak.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

2. Spreek buiten af

 • In de openlucht is er minder risico op besmetting.
 • Kan je niet buiten afspreken? Verlucht goed: zet het raam open.
 • Spreek niet af wanneer je ziek bent.
 • Noteer met wie je contact had. Noteer hun telefoonnummer.
  Krijg je covid? Dan kan je die mensen snel verwittigen.

3. Denk aan kwetsbare mensen

Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus:

 • mensen ouder dan 65 jaar,
 • mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren,
 • mensen met problemen met hart, longen of nieren,
 • mensen die gevoelig zijn voor infecties.

4. Hou afstand

 • Hou 1,5 meter afstand van mensen die niet in jouw huis wonen en niet tot jouw vast nauw contact behoren.
 • Draag een mondmasker waar dit gevraagd wordt.
 • Kinderen van -12 jaar moeten geen afstand houden met elkaar, zij moeten ook geen mondmasker dragen.

5. Beperk je nauwe contacten

6. Hou je groep klein (samenscholing)

Doe je iets in groep, zoals een uitstap?

Waarom doe je dit?

 • Om jezelf te beschermen.
 • Om jouw familie en andere mensen te beschermen.
 • Om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
 • Als je weinig mensen ziet, onthoud je gemakkelijker met wie je de afgelopen week contact had.