Gezocht: mensen met een beperking voor participatie in het beleid

  • 6 mei 2021

In maart 2021 besliste de gemeenteraad om extra in te zetten op participatie voor personen met een beperking en hun naaste omgeving. Het is de bedoeling dat deze groep inwoners ons lokaal bestuur adviseert over onderwerpen en initiatieven met impact op het functioneren van personen met een beperking.

Wil jij je steentje bijdragen?

Het lokaal bestuur doet een oproep naar inwoners van Nazareth met een fysieke of mentale beperking die betrokken willen worden bij diverse beleidsbeslissingen. Ook mensen die iemand uit deze doelgroep vertegenwoordigen zijn welkom. Zij kunnen zich aanmelden via www.nazareth.be/participatie-personen-met-beperking

Onder het motto “Niets over ons, zonder ons”, wil Nazareth een stem geven aan deze doelgroep.

Contactpersoon
Sofie Schrooyen, inclusie@nazareth.be, 09 396 49 42