Gemeenteraad / OCMW-raad

Gemeenteraad / OCMW-raad

09 396 50 00

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De raad bepaalt het beleid voor thema's van gemeentelijk belang. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen, die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De zittingen zijn geheel of gedeeltelijk openbaar. Iedereen is welkom.

Samenstelling

De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente. Ze zijn van rechtswege ook de leden van de OCMW-raad.

De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van de OCMW-raad.

Locatie

Dorp 1
9810 Nazareth
België