Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De raad bepaalt het beleid voor thema's van gemeentelijk belang.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen, die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De zittingen zijn geheel of gedeeltelijk openbaar. Iedereen is welkom.

Samenstelling

De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente. Ze zijn van rechtswege ook de leden van de OCMW-raad.

De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van de OCMW-raad.

 

Schrijf je in

Iedereen mag de vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen. Wil je een uitnodiging krijgen? Schrijf je in voor de nieuwsbrieven over de raadszittingen.

Op het einde van de zitting kan je een of meerdere mondelinge vragen stellen aan de gemeenteraad. Deze vragen moeten wel betrekking hebben op de besproken agendapunten.