Gemeentelijk RUP ‘Sterrenbos’: publieke raadpleging startnota

  • 16 april 2018

Namens het College van burgemeester en schepenen heeft de gemeente Nazareth de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sterrenbos’ opgemaakt, naar aanleiding van de toekomstvisie voor de recreatiesite Sterrenbos. De doelstelling is om de verschillende ruimtevragen van de huidige gebruikers met elkaar in overeenstemming te brengen en een ruimtelijk en landschappelijk kwalitatieve site te ontwerpen die dienst doet als groene long binnen de gemeente.

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 16 april 2018 tot en met 14 juni 2018 kunnen de start- en procesnota geraadpleegd worden op het gemeentehuis, dienst vergunningen, Dorp 1 te 9810 Nazareth, tijdens de openingsuren of op de website www.nazareth.be.

Er wordt een participatiemoment georganiseerd met de mogelijkheid tot het verkrijgen van meer informatie, op 6 juni 2018 van 18 tot 21 uur, in het gemeentehuis van Nazareth, Dorp 1.

Reacties op de startnota kunnen per post verstuurd worden via aangetekende zending of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen, Dorp 1 te 9810 Nazareth, of per mail toegestuurd worden aan vergunningen@nazareth.be, uiterlijk op 14 juni 2018

Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.

Documenten

pdf bestand2018-03-05 RUP Sterrenbos_startnota.pdf (7.1 MB)

pdf bestand2018-03-05 RUP Sterrenbos_procesnota.pdf (204 kB)