Aangifte geboorte

Beschrijving

Na de geboorte laat je jouw kind registreren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het geboren is, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Procedure

Wie

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of meemoeder of beiden samen in het gemeentehuis: maak eerst een afspraak.

De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft.

Als de vader of meemoeder het kind nog niet erkend heeft, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten beide ouders samen aanwezig zijn.

Waar en wanneer

Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen tijd om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Je geeft jouw kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is, bij de dienst burgerzaken.

Geboortebewijzen

Bij de aangifte krijg je enkele geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want je kan deze slechts één maal ontvangen.  Je kan hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen 
  • jouw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds.

Nodig

In Nazareth is er geen materniteit. De meest bezochte materniteiten in onze regio zijn Gent, Deinze en Oudenaarde. Voor de geboorteaangifte ga je naar de burgerlijke stand van de geboorteplaats:

Als je kind thuis in Nazareth geboren is, kom je naar het gemeentehuis met de volgende stukken:

  • de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beide);
  • het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
  • de identiteitskaart van jouw echtgenoot/echtgenote (als hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft)
  • bij de aangifte van jouw eerste kind: de ingevulde en ondertekende verklaring van 'naamkeuze eerste kind'

Opgelet

Als je in het buitenland getrouwd bent en je huwelijk nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moet je vóór de geboorteaangifte de nodige stappen zetten om het huwelijk te laten registeren.

Openingsuren en contact

Burgerzaken op afspraak

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten