Fietspaden in de Stationsstraat worden vernieuwd

  • 10 september 2021

Op maandag 13 september beginnen de onderhoudswerken in de Stationsstraat in Eke (deelgemeente van Nazareth). De aannemer is Adiel Maes nv. De werken duren tot 5 november, of langer in het geval van onvoorziene omstandigheden.

Planning van de werken

We vernieuwen de fietspaden en de parkeerstroken tussen het station Nazareth en de rotonde, alsook het volledige kruispunt met de Bosstraat en met de Biesten.

De werken verlopen in 3 fasen. Dit is de voorziene planning:
1.    Noordzijde Stationsstraat zonder kruispunt Bosstraat (13/09-01/10)
2.    Zuidzijde Stationsstraat zonder kruispunt Bosstraat (04/10-22/10)
3.    Kruispunt Bosstraat (25/10-5/11)

Maatregelen voor het verkeer

Er wordt telkens in één rijrichting gewerkt. Voetgangers kunnen altijd passeren, maar auto’s en fietsen moet zich aanpassen aan de werken:

  • Doorgang voor gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk, maar met beurtelings verkeer ter hoogte van de kruispunten. Dit wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de werken.
  • We verwachten hierdoor ernstige hinder voor de doorstroming. Doorgaand verkeer wordt daarom aangeraden via de N60/Nieuwe Steenweg – N35/Steenweg Deinze – N437/’s Gravenstraat te rijden.  
  • Het is verboden te parkeren langs de werfzone, zoals aangeduid met tijdelijke verbodsborden.
  • De bussen van De Lijn volgen hun gewone traject, maar er worden enkele haltes afgeschaft tijdens de eerste en tweede fase. Dit zijn de haltes ‘Eke Lichterveldestraat’ en ‘Eke Biesten’. Reizigers kunnen terecht aan de haltes ‘Eke Dorp’ en ‘Eke Station’. In fase 3 zullen de haltes ‘Eke Station’ opschuiven naar de Roombaardstraat nr. 45 en 42.
  • Fietsers mogen niet langs de werken rijden, omdat dit niet veilig is. Zij worden omgeleid via de Bosstraat – Nieuwe Bosstraat – Parkwijk – Cyriel Buyssestraat – Guillaume Delmeirelaan – fietsdoorsteek Albert Claeysstraat – Steenweg.

In fase 1 is deze omleiding enkel richting Nazareth noodzakelijk, in fase 2 enkel richting Eke en in fase 3 is een omleiding voorzien via het spoorwegfietspad – Noorderbiesten – fietsdoorsteek Stationsstraat. De fietsomleiding zal bewegwijzerd worden.   

Maatregelen voor bewoners

De opritten blijven tijdens de werken bereikbaar, behalve op het moment dat de aannemer ter hoogte van een oprit werkt. De aannemer zal de bewoners tijdig op de hoogte brengen.

Plan fietsomleiding fase 1 en fase 2
Fietsomleiding fase 1 en fase 2
Plan fietsomleiding fase 3
Fietsomleiding fase 3