Erkenning van een kind

Beschrijving

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen, heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als je partner.

Een erkenning is niet nodig als het kind geboren is tijdens het huwelijk. Dan is de partner van de moeder automatisch de vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind allebei toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

In de volgende gevallen is een erkenning door een meemoeder eveneens mogelijk:

 • Je bent meemoeder en je hebt een kind dat geboren is vóór 1 januari 2015 en dat je nog niet geadopteerd hebt.
 • Je bent meemoeder en je volgt een adoptieprocedure voor het kind van jouw partner. Je kan de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Procedure

De procedure om een kind te erkennen bestaat uit twee delen:

 1. de aangifte van erkenning
 2. de erkenning

1. Aangifte van erkenning

Maak een afspraak met team burgerzaken, want dan kunnen we je meteen helpen. Als je zonder afspraak komt, zal je één keer extra naar het gemeentehuis moeten komen, want we hebben verschillende documenten nodig.

De volgende documenten hebben we nodig. De documenten waar een sterretje bij staat, voorziet het team burgerzaken zelf, op voorwaarde dat de originelen in België liggen. De andere documenten moet jij voorzien. Wanneer je een afspraak maakt, laten we jou weten wat je precies nodig hebt.

 • De geboorteakte van zowel de erkenner als de ouder van wie de afstamming vaststaat. *
 • Een bewijs van inschrijving van de partners. *
 • In bepaalde gevallen een bewijs van ongehuwde staat of ontbinding/nietigverklaring huwelijk.
 • Eventueel een authentieke toestemmingsakte.
 • Een attest van zwangerschap. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • Andere stukken kunnen noodzakelijk zijn in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld een bewijs van nationaliteit of burgerlijke staat.

Akte van aangifte. Wanneer je op afspraak komt en alle documenten zijn voorhanden, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kan je de akte van aangifte meteen ondertekenen ofwel krijg je een ontvangstbewijs. Als je een ontvangstbewijs krijgt, zal je na maximaal 30 dagen (uitzonderlijk verlengbaar) opnieuw uitgenodigd worden, om de akte van aangifte te ondertekenen.

2. Erkenning van een kind

Je kan je kind erkennen vóór de geboorte, tijdens de geboorteaangifte ofwel op een later moment. Er is geen tijdslimiet.

Meteen nadat de akte van aangifte ondertekend is, kan je jouw kind erkennen. Wanneer echter bij de aangifte een ontvangstbewijs afgeleverd wordt, is de erkenning niet onmiddellijk mogelijk. Als het kind al geboren is, moeten de documenten van het kind voorhanden zijn.

Let op: beide ouders moeten aanwezig zijn. Maak op voorhand een afspraak met het team burgerzaken, om een authentieke erkenningsakte te laten opmaken. 

 

Aandacht

 • Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet deze partner op de hoogte gebracht worden van de erkenning.
 • Als je een kind vóór de geboorte erkend hebt en je deed dit niet in de gemeente waarin het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte een afschrift van deze erkenningsakte meenemen.

 

Bedrag

Gratis

Nodig

 • Identiteitskaarten van beide ouders.
 • In geval van erkenning vóór de geboorte breng je een origineel doktersattest mee met de bevestiging dat de moeder zwanger is en met de vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • De voormeldde stukken.

Uitzonderingen

Sinds 1 april 2018 kan je jouw kind niet meer bij een notaris erkennen.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten