Detailhandelsplan voor Nazareth

  • 7 oktober 2020

Op 8 juli 2020 keurde de gemeenteraad het detailhandelsplan voor Nazareth goed. In dit plan leggen we de toekomst voor de detailhandel in Nazareth vast via acties:

  • de koopkracht verhogen door een lokaal winkelbeleid;
  • de twee dorpskernen worden kernwinkelgebieden. Hier moet iedereen op wandel- en fietsafstand kunnen werken, wonen en winkelen.
  • de stationsbuurt en de Sterrenbossite, langs de centrale as, krijgen een ondersteunende functie.
  • het beleid rond verbindingswegen uitwerken samen met de buurgemeenten;
  • leegstand actief tegengaan en pop-upinitiatieven ondersteunen;
  • ondernemers steunen met subsidies;
  • winkelgebieden toegankelijker maken voor trage weggebruikers. Het parkeerbeleid met blauwe zones en langparkeerplaatsen wordt verder uitgewerkt.

Meer informatie bij team PDME, pdme@nazareth.be.