Dakrenovatie burgerlijk godshuis

  • 27 oktober 2020

Het lokaal bestuur Nazareth is op zoek naar een aannemer om het dak van het Burgerlijk Godshuis te renoveren.

Het dak van de achterbouw is namelijk in slechte staat. Daardoor kan maar een deel van het gebouw gebruikt worden.

Het burgerlijk godshuis is de thuis van het oorlogsmuseum en het erfgoedhuis. Het dak moet hersteld worden zoals het er vroeger uitzag.

De werken moeten klaar zijn tegen eind maart 2021.

Geïnteresseerde aannemers kunnen voor 17 november 2020 om 10:00 elektronisch (via e-Tendering) hun offerte indienen. We volgen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.