Coronasteun voor verenigingen

 • 17 september 2020

De verenigingen hadden het niet gemakkelijk, de leden kregen geen waar voor hun geld. Ontmoeting blijft belangrijk en dat willen we als lokaal bestuur ondersteunen. Via eigen middelen en de Vlaamse eenmalige subsidie voor verenigingen treft Nazareth volgende steunmaatregelen:

 • De maandelijkse huurgelden vervielen voor de periode van maart tot juni 2020, voor verenigingen die een vaste infrastructuur van het bestuur of het autonoom gemeentebedrijf gebruiken. In dezelfde periode zijn geen annulatiekosten aangerekend voor losse reservaties van zalen.
   
 • Nazarethse verenigingen krijgen elk jaar een subsidie van het lokaal bestuur. Voor de volgende subsidie-uitbetaling worden de subsidies uitzonderlijk gelijkgesteld aan de laatst toegekende subsidies. Daar bovenop krijgen de verenigingen 50% extra subsidie.
   
 • De lijst met leenmaterialen is uitgebreid met mobiele ontsmettingszuilen met handpompjes, nadarhoezen met covid-richtlijnen, mondmaskersignalisatie, koortsthermometers op afstand, een cashloos betaalsysteem op 4G … De organisatoren moeten zelf instaan voor de ontsmettingsalcohol. Verenigingen kunnen ook altijd bij team evenementen terecht om stickers over afstand houden en affiches met richtlijnen te vragen . Alle leenmaterialen worden voor de periode van 9 juni tot 31 december 2020 gratis geleend aan Nazareths verenigingen.
   
 • Buurtfeesten geven we een duwtje in de rug door hen in 2021 een dubbele toelage te geven. Het gaat om maximum 50% van de gemaakte kosten en maximum 300 euro.
   
 • Gemeentelijke infrastructuur zoals culturele centra, sporthal en jeugdlokalen rusten we uit met ontsmettingszuilen, zodat het verenigingsleven veilig kan verlopen.
   
 • Verenigingen betalen slechts de helft van het tarief wanneer ze een zaal (sporthal of cc) huren van 9 juni tot 31 december 2020.
   
 • We maken een nieuwe verenigingenbrochure ter promotie van het verenigingsleven.
   
 • Alle jeugdverenigingen ontvingen per kampbubbel in de zomer een uitgebreid hygiënepakket om de richtlijnen goed op te volgen. Zij mogen nog 10 euro per kampganger verwachten op hun rekening, om de extra kosten voor de kamporganisatie deels te verlichten.
   
 • Doordat er minder mensen in de zalen toegelaten worden, moeten sommige activiteiten uitwijken naar de kleine sporthal (evenementenhal). De organisatoren van deze activiteiten kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor de huur van evenementenmateriaal.
   
 • Verenigingen die structurele investeringen doen om hun werking coronaproof te maken, kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij het lokaal bestuur. Dit geldt ook voor eenmalige activiteiten die een totaal andere aanpak vereisen en daardoor met extra kosten kampen.