Concessie Dekenij: toewijzingsleidraad

  • 30 oktober 2020

Het lokaal bestuur wil, samen met een externe partner, van de voormalige Dekenij op het Dorp in Nazareth een bloeiende horecazaak maken die past in een levendig dorpscentrum. Voor de opmaak van het renovatiedossier van de Dekenij werd architect Karsten Riedel aangesteld.

Eerder werd al een oproep gedaan voor het vinden van kandidaat-uitbaters. Een 7-tal geïnteresseerden reageerden op deze oproep. Er werden verschillende gespreksrondes georganiseerd. Op basis hiervan werkte de architect een voorstel uit van herinrichting van het gebouw. In de loop van de procedure haakten een aantal kandidaten af. Dit om verschillende redenen, zoals de onzekerheid door de coronacrisis.

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf heeft maandag 26 oktober de toewijzingsleidraad goedgekeurd. Hierin worden de toewijzingscriteria voor de concessie vastgelegd. Aan de hand van dit document kunnen de overblijvende voorstellen op een correcte manier met mekaar vergeleken en beoordeeld worden. Deze leidraad moet, samen met het ontwerp van concessieovereenkomst, de kandidaat-uitbaters toelaten om hun in detail uitgewerkt voorstel en offerte voor de concessie in te dienen.

Hiermee worden de laatste stappen voor de uitvoering van dit project gezet. We willen dit jaar nog de beslissing voor het toekennen van de concessie nemen.

Volgende jaar starten de noodzakelijke renovatiewerken.