Burgemeestersconvenant 2020-2030

  • 3 juli 2020

De gemeenteraad keurde op 22 juni 2020 het nieuwe Burgemeestersconvenant goed. De belangrijkste engagementen zijn:

  • tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011,
  • een adaptatieplan opmaken waarmee we ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Adaptatieplan

Een adaptatieplan bereidt ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering voor het geval we niet onder de 2 graden opwarming van de aarde kunnen blijven. In dat geval krijgen we immers te maken met droogteperiodes, hittegolven en overstromingen.

Door de juiste adapatiemaatregelen te nemen, kunnen we ons hiertegen wapenen. Denk aan vergroening van de open ruimte, waterbesparing, hergebruik van water, waterinfiltratie, een andere aanpak van de ruimtelijke ordening.

Klimaatactieplan

Het vorige convenant liep van 2015 tot 2020. Hierin engageerden de deelnemende lokale besturen zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011. Hiertoe maakten we in 2016 een energieactieplan. Dit plan zullen we evalueren en bijsturen.

Lees verder over het Burgemeestersconvenant