Bewijs van woonst met adressenhistoriek

Een bewijs van woonst bevestigt je hoofdverblijfplaats op een welbepaald adres in de gemeente. De versie met adressenhistoriek voegt hier de volledige geschiedenis van jouw officiële verblijfplaatsen aan toe.

Beschrijving

Dit attest kan je nodig hebben voor de mutualiteit, een sollicitatie, een gerechtelijke procedure...

Doelgroep

Inwoners

Voorwaarden

Je kan een bewijs van woonst voor jezelf aanvragen.

Ook jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris) kan een dergelijk attest voor jou verkrijgen.

De afgifte van getuigschriften aan derden kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan, met name wanneer het nodig is voor het voortzetten van een wettelijke procedure.

Procedure

  • Online -> Je ontvangt het attest na enkele dagen digitaal.
  • Aan het loket, na afspraak -> Je krijgt het onmiddellijk mee.

Nodig

Jouw identiteits- of vreemdelingenkaart

Openingsuren en contact

Burgerzaken op afspraak

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten