Bewijs van leven

Beschrijving

Een bewijs van leven toont aan dat je nog in leven bent. Deze gegevens worden gebaseerd op de informatie zoals die te vinden is in het bevolkingsregister. Het levensbewijs wordt je soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Het attest van leven zorgt ervoor dat je je niet persoonlijk moet aanbieden bij de organisatie.

Doelgroep

Iedereen die in Nazareth is ingeschreven kan een attest van leven bekomen. Dat kan ook voor je minderjarig kind.

Een notaris of advocaat kan het levensbewijs ook voor jou opvragen.

Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Voorwaarden

Je moet gedomicilieerd zijn in de gemeente Nazareth.

Procedure

  • Online -> Je ontvangt het attest na enkele dagen digitaal.
  • Aan het loket -> Je krijgt het onmiddellijk mee.

Bedrag

Gratis

Nodig

  • Je identiteits- of vreemdelingenkaart

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • (kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.
Openingsuren en contact

Burgerzaken op afspraak

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten