Nazareth gaat in beroep tegen zendmast in Hospicebossen

  • 17 juni 2021

De Vlaamse overheid heeft op 28 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd voor het oprichten van een radiostation met zendmast in de Hospicebossen.

Op 2 augustus 2019 verleenden zij een eerste vergunning. Deze vergunning is vernietigd na protest van het college van burgemeester en schepen en de buurtbewoners.

Het college van burgemeester en schepenen tekent opnieuw beroep aan tegen deze omgevingsvergunning en hanteert daarbij dezelfde argumenten.

Het lokaal bestuur wil dat zendmasten worden geclusterd op bepaalde plaatsten en niet verspreid over het gehele grondgebied.

Volgens het lokaal bestuur zijn de Hospicebossen niet de juiste locatie voor dit project.

Het lokaal bestuur heeft samen met het provinciebestuur, aangedrongen om alternatieve locaties voor dergelijke masten te bekijken. Maar het lokaal bestuur wordt door de aanvrager geweerd op dit overleg.