Beleidsplan landbouw, tuinbouw en platteland

Ontstaan uit nauw overleg met de betrokkenen

De opmaak van het plan gebeurde in actieve samenwerking en samenspraak met de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren, de gemeentelijke dienst voor milieu en landbouw, en het studiebureau Soresma. Er is intens gewerkt vanuit een stuurgroep waarin de landbouwers, tuinbouwers, plattelands- en natuurverenigingen hun vertegenwoordigers hadden (Landelijke gilden, Natuurpunt, Stichting Omer Wattez, Velt, ABS Nazareth, Boerenbond Nazareth, Glastuinbouw).

Het beleidsplan

Concreet leidde dit tot 6 beleidsdoelstellingen en 45 acties. De planperiode loopt tot 2019. Heel wat van de acties zijn al opgestart zoals o.a. de organisatie van de tweejaarlijkse plattelandsmarkt, de creatie van leertuinen, de plaatsing van hoeveborden, ...

De creatie van het plattelandsleerpad 'den Buitenweg' is een aanvulling op deze acties.

Contactinformatie
Publiek domein, milieu en economie
Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
09 396 46 70
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 18:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
Gesloten
Gesloten