Begrafenis

Na een overlijden kan de teraardebestelling gebeuren door begraving of crematie.

Beschrijving

Bij een begraving kan je kiezen om het stoffelijk overschot te begraven in een kist

  • in de volle grond
  • of in een grafkelder

Bij crematie heb je de volgende mogelijkheden:

  • begraven van de asurne op een begraafplaats in de volle grond of in een urnenkelder
  • bijzetten van de asurne in een columbarium
  • uitstrooien van de as op een strooiweide

Begraven, bewaren of uitstrooien van de as op een andere plaats is in sommige gevallen mogelijk. Voor meer informatie richt je je tot de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

De dienst burgerzaken controleert of er van de overledene een laatste wilsbeschikking is geregistreerd. Deze wilsbeschikking moet verplicht nageleefd worden.

De laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke verklaring waarin je bepaalt wat er na je overlijden met je lichaam gebeurt.

Procedure

Via het aanvraagformulier 'begrafenis' kies je een datum, uur en wijze van begraven van een overledene.

Sommige vormen van begraven vereisen een vergunning. In het aanvraagformulier 'concessie' is beschreven wanneer dit het geval is.

Bedrag

De tarieven vind je in het retributiereglement op de begraafplaatsen.

Retributiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Wet- en regelgeving