Bijzonder comité voor de sociale dienst

Bijzonder comité voor de sociale dienst

09 396 50 00

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het vergadert om de drie weken in gesloten zitting.

Het BCSD is bevoegd om:

  • te  beslissen  over  de  individuele  dossiers over maatschappelijke  dienstverlening en maatschappelijke integratie,
     
  • op eigen initiatief of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling

De voorzitter en de leden zijn verkozen door de OCMW-raad.

De leden zijn verkozen op basis van een akte van voordracht, waarbij iedere persoon die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet in aanmerking komt: ook niet-verkozenen (deskundigen, gewone burgers …).

De voorzitter is verkozen uit de leden van de raad en is van rechtswege lid van het college als vijfde schepen.

Locatie

Dorp 1
9810 Nazareth
België

Linda De Backer

Open VLD

Annemie De Gussem

Annemie De Gussem

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Raadslid

Els Dewulf

CD&V

Willem Deleu

Sp.a - Groen

Contactinformatie