In andere talen - autres langues - other languages

  • 18 augustus 2020

Eenvoudig Nederlands

Lees het nieuws in eenvoudig Nederlands op de website van Wablieft:
www.wablieft.be/nl/krant/corona

Gebarentaal (VGT)

Op de officiële corona-website staan video's met boodschappen in Vlaamse gebarentaal:
info-coronavirus.be/nl/videos

Andere talen

Het agentschap voor integratie en inburgering heeft de informatie over corona in meer dan tien talen vertaald.

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info