Afvalophaling in moeilijke weersomstandigheden

Neem extra voorzorgen bij storm, winterweer en zomerweer. Als het glad is, bepaalt de chauffeur of het veilig genoeg is om de straat in te rijden. Als de ophaling niet doorgaat, neem je alles weer binnen. Er wordt geen inhaalronde voorzien.

Op http://www.ivmmilieubeheer.be wordt actuele informatie gegeven over ophalingen bij gladheid of bij barre wintertoestanden.

Winterweer

Sneeuwval en gladde wegen verstoren de afvalophaling.  De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen. Nadien werkt men in concentrische cirkels verder naar de buitenkant van de gemeente. Buitenwijken en landelijke gebieden worden dus later bediend.

Dit kan er toe leiden dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt; de tijdstippen van ophaling kunnen verschillen van wat gebruikelijk is, afhankelijk van de omstandigheden. Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen. De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden.

Hoe verloopt de ophaling?

 • Centrumstraten worden eerst bediend.
 • De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden.

Maak voetpaden sneeuw- en ijsvrij, zodat de ophalers veilig kunnen werken. Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neem je deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien.

Wintertips voor GFT

 • Bij vriesweer kan het deksel van de gft-container vastvriezen. Dit kan je vermijden door een houtje onder de klep te plaatsen.

 • Plaats de container op een beschutte plaats en zet hem zo laat mogelijk buiten;

 • Leg op de bodem van de container eerst wat krantenpapier.

 • Stamp het afval niet aan.

 • Laat nat afval eerst zoveel mogelijk uitdrogen alvorens het in de gft-container te gooien.

 • Maak het vastgevroren afval voorzichtig los van de binnenwand van de container (bv. met een schep).

 • Gebruik geen strooizout, want dit verontreinigt het afval.

Tips bij stormweer

Voorkom dat je afval wegwaait:

 • Bind de zakken goed dicht.
 • Bind papier en karton goed vast of bied het aan in een kartonnen doos.
 • Leg dingen die kunnen omvallen zelf al neer.

Tips voor heet zomerweer

 • Verpak etensresten extra goed.
 • Zet de afvalzak in de schaduw.
 • Spoel verpakkingen en voorkom wespen.