Adviesorganen

Wat zijn adviesorganen?

Via de adviesraden en de beheersorganen heeft de bevolking inspraak in het gemeentelijk beleid.

In de adviesorganen zetelen inwoners van Nazareth, vertegenwoordigers van verenigingen en soms van politieke fracties. Dit zijn hun taken:

  • als overlegplatform fungeren,
  • collectieve belangen van de leden verdedigen,
  • beleidsadvies verstrekken.