Adreswijziging

Beschrijving

Wanneer je in Nazareth komt wonen of wanneer je verhuist binnen de gemeente, meld je dit binnen de 8 dagen na je verhuis. Doe dit enkel bij de dienst bevolking van je nieuwe woonplaats. De andere gemeente wordt automatisch op de hoogte gebracht.

Voorwaarden

Je adreswijziging kan je enkel doorgeven nadat je daadwerkelijk bent verhuisd.

Procedure

Stap 1. Aangifte adresverandering bij de dienst bevolking

Meld je aan bij de dienst bevolking van je nieuwe woonplaats, van zodra je effectief verhuisd bent. Wanneer je naar Nazareth verhuist kan je dit online doen via het webformulier. Kies je ervoor om langs te komen bij de dienst burgerzaken dan breng je jouw elektronische identiteitskaart (e-ID) mee.  Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. 

Stap 2. Vaststelling door de politie

Jouw wijkagent doet vervolgens de vaststelling van je woonplaats. 

Stap 3. Uitnodiging van de dienst Bevolking

Tot slot ontvang je een uitnodigingsbrief om bij de dienst bevolking je nieuw adres te laten aanpassen op jouw identiteitskaart.

OPGELET: Je kan een adreswijziging op een identiteitskaart van een andere persoon enkel doorvoeren wanneer

  • het jouw eigen minderjarig kind betreft
  • je op hetzelfde adres woont als het meerderjarig gezinslid én een gehandtekende volmacht meehebt.

Bedrag

Gratis

Nodig

Bij de aangifte van adreswijziging

jouw identiteitskaart

Bij adreswijziging op de eID

(na de politiecontrole)

  • identiteitskaart met bijbehorende codes
  • voor een meerderjarig gezinslid ook een gehandtekende volmacht

Ben je je PIN-code vergeten en je PUK-code verloren? Via de website van de Federale Overheidsdienst kan je een herdruk van jouw codes aanvragen. Je online aangevraagde codes worden binnen de 3 weken verstuurd naar de dienst bevolking van jouw gemeente. Je wordt verwittigd van zodra je ze kan afhalen.
OPGELET: Je kan deze herdruk alleen maar aanvragen als de adreswijzigingsprocedure volledig is afgerond.

Uitzonderingen

Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, ga je langs op de dienst burgerzaken van de nieuwe gemeente. Zij brengen alles voor jou in orde en nemen contact op met ons.

Vergeet niet dat er op je eID nog een resterend saldo van het recylagepark kan staan. Dit kan je terugvorderen van ons wanneer je volgend document volledig en correct invult en ons terug bezorgt:docx bestandTeruggave persoonlijk saldo recyclagepark.docx (32 kB)

Dit kan via mail of per post.

Heb je een gft-container, dan kan je die meenemen naar je nieuwe gemeente of doorverkopen aan de nieuwe bewoners van je huis.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak