Aankoop parkgronden gelegen 's Gravenstraat - Kasteelstraat

  • 27 oktober 2020

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2020 beslist 2 percelen aan te kopen, gelegen tussen de ’s Gravenstraat en de Lindendreef. 

Het aangekochte parkgebied is gekend onder de naam Twin Oaks of Eikenpark.
Naast dit bestaande park worden ook de gronden aan de Lindendreef aangekocht. Deze gronden worden momenteel als landbouwgrond gebruikt.

De aangekochte gronden zijn 5 hectare groot. Het volledige terrein wordt ingericht als park. Ook de niet beplante delen van de percelen gaan bebost worden.

Hierdoor draagt het lokaal bestuur zijn steentje bij aan de Vlaamse doelstelling voor het realiseren van bijkomend bos.
De aankoop past ook in het meerjarenplan van het lokaal bestuur waarin we beslisten meer openbaar groen in de dorpskernen te voorzien.

Het moet een aangenaam groen- en wandelgebied worden.

Voor deze aankoop worden subsidies aanvraagd bij het Agentschap Natuur en Bos.